Tagalog Sentence Expansion: Subordinating Conjunctions

Beginning Tagalog 2 Grammar

Subordinating Conjunctions

The second type of conjunction in Tagalog is the subordinating conjunction. This type of conjunction is used to add on extra thoughts that in some way seem to be of less importance or prominence than the main part of the sentence. Sometimes they can be sort of like an afterthought to the first thought.

KUNG (IF)

Papasa ka kung mag-aaral ka ng leksiyon mo.
You’ll pass if you study your lessons.
Hindi ko alam kung nagbibiro siya.
I don’t know if she’s joking.

KAHIT (EVEN THOUGH; ALTHOUGH)

Mahal niya si Steve kahit na sumpungin ito.
She loves Steve even though he’s moody.
Pumunta siya sa pagtitipon kahit hindi siya imbitado.
He went to the meeting although he wasn’t invited.

UPANG/PARA (SO THAT)

Kumain ka ng gulay upang maging malusog ka.
Eat vegetables so that you’ll be healthy.
Awitan mo ang bata para makatulog siya.
Sing to the baby so that she can sleep.