Tagalog Greetings for Special Occasions

Beginning Tagalog Vocabulary

Below is a list of Tagalog phrases with their corresponding English meanings to be used for following special occasions:

  • Birthdays
  • Sympathy
  • Apology
  • Christmas/ New Year
  • Gratitude / Thank You
  • Congratulations
Maligayang bati sa iyong kaarawan.Happy birthday to you.
Nawa’y pagpalain ka ng Diyos ng marami pang kaarawan. May God bless you with many more birthdays to come.
Maligayang bati sa iyong kasalCongratulations/Best wishes on your wedding.
Maligayang bati sa iyong pagtatapos.Congratulations on your graduation.
Maligayang Pasko.Merry Christmas.
Manigong bagong taon.Happy New Year.
Kami po ay nakikiramay sa inyong pagdadalamhati.We’d like to express our condolences in your hour of sorrow.
Tanggapin po ninyo ang aming taos- pusong pakikiramay.Please accept our sincerest condolences.
Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa.May his/her soul rest in peace.
Ipagpaumanhin po ninyo ang aking pagkakamali.Please accept my sincerest apologies.
Patawarin po ninyo ang aming mga pagkakamali.Please forgive us for our mistakes.
Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat.I am sincerely thankful/grateful.
Nagpapasalamat po ako sa inyong napakalaking tulong sa amin.I would like to thank you for your great help to us.
Hindi ko alam kung papaano ko po kayo mapapasalamatan sa inyong kabutihan.I really can’t (or don’t know how to) thank you enough for your kindness.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *