Tagalog for Advertising

Business Vocabulary

Advertising Vocabulary:

 • ad – patalastas
 • advertising – patalastas
 • aesthetics – pangangalaga
 • agency – ahensiya
 • aggressive –  masigla
 • animated – masaya, buhay
 • audience –  mga tagapanood
 • baby – bata
 • behavior – ugali
 • billboard -paskilan
 • brochure – maliit na pahayagan ng kumpanya
 • classified ads – paalala, anunsiyo
 • to change – baguhin
 • cheap – mura
 • cheery – masaya
 • child – bata
 • commercial – patalastas
 • to conceal – itago
 • coupon – kupon
 • to create – maglikha
 • creativity – malikhain
 • deceptive – mapanlilang
 • to desensitize –
 • to direct – pangasiwaan
 • drawing – likha
 • effective – mabisa
 • expensive – mahal
 • front page – unang pahina
 • gift – regalo
 • headlines – pangunahing balita
 • households- panloob na gamit sa bahay
 • indirect – hindi diretso
 • to influence – pag-impluwensiya
 • informative – nagbibigay kabatiran
 • to invent – mag-likha
 • jingle – maikling awit para sa isang patalastas
 • last page – huling pahina
 • launching – magsimul;a
 • low budget – mababang budget
 • loyalty – katapatan
 • mail – mga sulat
 • man – lalake
 • media: TV, radio, newspaper and magazine – midya
 • message – mensahe
 • to modify – baguhin
 • needs – pangangailangan
 • negative – negatibo
 • new – bago
 • new born – bagong panganak
 • per minute – bawat minuto
 • oral – pagsasalita
 • to persuade – paghikayat
 • printed – nalathala, nalimbag
 • prize – premyo
 • production – produksiyon
 • to propagate – paramihin
 • reach – maabot
 • recognition – pagkilala, pagpapahalaga
 • resistance – pagtaliwas
 • selective – mapili
 • slogan – islogan
 • to spend – paggastos
 • spot – lugar sa advertising
 • static – hindi nagbabago
 • strategic – mahusay na pamamaraan
 • subliminal – subliminal
 • target – punto
 • truthfulness- katapatan
 • truthful – tapat
 • unequivocal – maliwanag
 • vibrant – matunog
 • woman – babae

Sample Dialog:

Sa Ad Agency

Kasalukuyang tinatalakay ni Diane ang kanyang proyekto para sa bagong kampanya ng Jollibee.

Diane:  Para sa darating na Pasko, ihahandog natin sa mga Pilipino ang proyektong “Jollibee Burger Mula sa Puso”.  Sa bawat hamburger na bibilhin, isang kapus-palad ang matutulungang mabigyan ng libreng pagkain. Salamat po.
Pangulong Celis:  Diane, magaling ang iyong trabaho!  Binabati kita.
Diane:  Sana naibigan ninyo ang storyboard.
Ginoong Tino:  Celis, sa palagay ko’y maayos ang ginawa ni Diane.  Subalit napakaliit ng budget para sa patalastas na ito.  Bilang Finance Manager, nais kong imungkahi na itaas ang budget.
Pangulong Celis:  Diane, ano ang iyong palagay?
Diane:  Tama po si Sir Tino. Ang isang milyong piso ay hindi sapat upang maisakatuparan natin ang proyekto sa Disyembre.
Pangulong Celis:  Nakita ko ang financial statement report ni Tino. Kaya pa nating dagdagan ang budget mo ng isa pang milyon.
Ginoong Tino:  Kung ganoon, mas malawak ang mararating ng ating patalastas.
Diane:  At mas marami tayong matutulungan.
Pangulong Celis:  Yan naman talaga ang direksyon ng Jollibee.  Pipirmahan ko na ang bagong budget.

First Philippine Trade:

DID YOU KNOW…

…that Mexican gold or silver currency brought in via the galleon trade between Manila and Acapulco (in Mexico) became an accepted means to facilitate commodity exchange in the Islands?
…that foreign trading firms engaged in the wholesale-retail business in the Philippines, also functioned as commission merchants, and later served in a limited capacity as merchant bankers in the absence of a regular bank?
…that American trading firms in the Philippines during the Spanish regime gave short-term advances to crop-growers at interest, and accepted funds from customers, also at interest?

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *