Tagalog for Contracts

Business Vocabulary
Early Risers by Hugo C. Yonzon,1957

Contract Vocabulary:

 • address – tirahan
 • to annul –  ipawalang bisa
 • approved –  inaprubahan
 • completion – pagtatapos
 • date – petsa
 • duration – buong panahon
 • employment contract – kontrata sa trabaho
 • expiration – paglipas
 • extension – pagpapahaba
 • line – linya
 • notary – notaryo
 • notice – paalaala
 • page – pahina
 • partial – hindi kabuuan
 • passage – pagdaan
 • rejected – tinanggihan
 • to renew- magpanibago
 • review – suriin
 • signature – pirma
 • suspension – pagkatigil
 • termination – pagwawakas
 • terms – termino
 • time – oras
 • title – titulo
 • trial – paglilitis
 • uncertain – hindi tiyak

Sample Dialog:

Sa Barangay Hall

Ninais makausap nila Kulas at Ginoong Evangelista ang kapitan ng barangay na si Ka Bogart.  Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa lupang sakahin sa Nueva Ecija.

Ka Bogart:  Dito tayo sa loob ng opisina ko mag-usap.
Ginoong Evangelista:  Kap, matagal nang atraso ni Kulas ang hindi pagbabayad ng buwis sa lupa ko.
Kulas:  Kap, walang-wala po talagang aning mangga.  Paano po ako makakabayad ng buwis?
Ginoong Evangelista:  Kulas, lumang tugtugin na yan.  Ang tanong ko sa iyo, bakit walang bungang mangga samantalang nakita ng dalawang mata ko na hitik na hitik ang mga puno noong isang buwan?
Kulas:  E binagyo po kaya walang natira.
Ginoong Evangelista:  Tama! Dumaan ang bagyong Kulas kaya naubos ang mga bunga!
Kulas:  Magbabayad po ako ng buwis sa susunod na anihan.  Utang po muna.
Ginoong Evangelista:  Wala sa kontrata yan.  Ang nakalahad sa kontrata natin ay kung hindi makakabayad ng buwis sa natatakdang panahon, ang kapalit na pambayad ay kasinghalaga na palay.
Ka Bogart:  Kulas, siya nga naman.  Malinaw na nilagdaan mo ang kasunduan.  Bilang magsasaka ng lupa ni Ginoong Evangelista, nasa ilalim ka ng batas ng reporma sa lupa.  Dapat mo itong tuparin.
Kulas:  Kap, baka naman gusto ninyo ng mangga? Ayusin natin ang kontrata.

The Chinese in Philippine Trade:

DID YOU KNOW…

…that in the late 1800s, the export-import trade in the Philippines was dominated by British merchants while the retail traffic was in the hands of the Chinese?
…that the principal center of retail business in the Manila suburbs then was Rosario Street (now Quintin Paredes) while the finest of American and European shops were found on Escolta?
…that the island of Binondo, on the northern side of old Manila, was the hub of economic activity in the late 1800s?
…that even El Banco Español Filipino (originally called El Banco Español Filipino de Isabel 2), the first bank in the Philippines, relocated its head office to Binondo because Intramuros had become economically inactive?
…that the bank moved to No. 4 Plaza Cervantes in Binondo in January, 1892 after acquiring a prime property from the Dominican friars in September, 1891?

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *