Tagalog for Economics

Business Vocabulary
Source: Philstar.Com

Economics Vocabulary:

 • accelerating – bumibilis
 • aggregate – kabuuan
 • asset – pag-aari
 • autarchy – awtarkiya
 • autonomy – kasarinlan
 • balance – balanse
 • balance of trade – balanse ng komersyo
 • black market – black market
 • budget – laang-gugulin
 • capacity – kakayahan
 • capitalist – kapitalista
 • chamber – kapulungan
 • climate – klima
 • closed – sarado
 • commercial relations- relasyong pangkomersyal
 • competition – kompetisyon
 • concentrated – pagkatipon
 • consumption – konsumo
 • convergence – pagtatagpo
 • country – bansa
 • cycle – pag-ikot
 • deficit – kakulangan
 • demand – demand
 • depression – depresyon
 • deterioration – paglubha
 • development – paglaki
 • disparity – pagkakaiba
 • durable – pangmatagalan
 • economic – ukol sa kabuhayan
 • economic accounting – economic accounting
 • encouragement – paghimok
 • entity – pagkakakilanlan
 • equilibrium – ekilibriyo
 • failure – paglagpak
 • falling – pagbagsak
 • fiscal – piskal
 • flow – pagdaloy
 • fluctuation – pagbabagu-bago
 • foreign – dayuhan
 • full – puno
 • goods – mga produkto
 • government bills and bonds – mga bill at bond na pagmamay-ari ng pamahalaan
 • gradual – unti-unti
 • gross domestic product – GDP
 • gross national product – GNP
 • growth – pag-unlad
 • growth rate – bilis ng pag-unlad
 • imbalance – hindi balanse
 • in deficit – may kakulangan
 • indebtedness – pagkakautang
 • index – indeks
 • indicator – taga-hudyat
 • inefficient – hindi mabisa
 • inflation – implasyon
 • instability – hindi katatagan
 • liquid – may kakayahang magbayad
 • macroeconomics – makroekonomiks
 • measure – sukatin
 • microeconomics – maykroekonomiks
 • ministry – ministeryo
 • mixed economy – halong ekonomiya
 • monetary – kabayarang salapi
 • monetary depression – depresyon sa salapi
 • national audit office – pambansang panustusan
 • national income – pambansang kita
 • national production – pambansang produksyon
 • nationalized – ginawang pambansa
 • payment – bayad
 • phase – bahagi
 • private – pribado
 • public – publiko
 • public debt – pampublikong utang
 • readjustment – pagsasaayos muli
 • recession – pag-urong
 • to recover – bawiin
 • region – rehiyon
 • restriction – pagtatakda
 • rhythm – ritmo
 • self-sufficiency – sariling kakayahan
 • services – serbisyo
 • stabilization – pananatili
 • state – estado
 • state related – may kinalaman sa estado
 • sum – kabuuan
 • supply – suplay
 • surplus – sarplas
 • treasury – ingatang-yaman
 • upturn – pag-akyat

Sample Dialog:

Sa Sari-Sari Store

Aling Berta:  Pabili nga ng mantika. Bente pesos. Tingi lang mare.
Aling Carmen:  Berta, bakit tingi lang ang bibilhin mo?
Aling Berta:  Mahina kasi ang labada ngayon, Carmen.
Aling Carmen:  Alam mo ba na mas makakatipid ka kung isang buong lata ng Minola ang kukunin mo?
Aling Berta:  Sa paanong paraan?
Aling Carmen:  Ganito kasi yan. Nabasa ko sa peryodiko na tataas ang presyo ng krudo sa makalawa.  Kaya bago pa umakyat ang presyo ng bilihin, samantalahin mo na ang pagkakataon na mababa pa ang presyo ng langis.
Aling Berta:  Ano ang kinalaman ng presyo sa bilihin?
Aling Carmen:  Presyo ang isinasaalang-alang sa ekonomiya ng suplay at demand.  Kapag mataas ang presyo, bababa ang demand. Kapag mababa naman ang presyo, natural na marami ang demand.
Aling Berta:  Carmen, hindi ko alam na magaling ka pala sa Math! O sige, isang lata ng mantika nga.
Aling Carmen:  Dapat nobenta yan pero dahil suki kita, otsenta na lang.

Tobacco in the Philippines:

DID YOU KNOW…

…that for more than 100 years starting the 18th century, the cultivation and sale of tobacco in the Philippine islands was the exclusive prerogative of the Spanish colonial government?
…that in Luzon, the government restricted the growing of tobacco to designated areas such as the Cagayan Valley and Nueva Ecija?
…that in the spirit of liberalism, the government abolished this monopolistic control in 1882?
…that after the lifting of the restrictions on tobacco, private investors like the Compañia General de Tabacos de Filipinas (or Tabacalera for short) assumed greater involvement in the business?
…that Tabacalera became one of the long-time clients of El Banco Español Filipino, the first bank to be established in the Philippines and Southeast Asia?

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE