Tagalog for Financial Structure

Business Vocabulary
Greenbelt, Makati, the Financial District in Manila

Financial Structure Vocabulary:

 • adjustment – pagsasaayos
 • bonds – bonds
 • break-even point – break-even point
 • budget – laang gugulin
 • capitalization – pamumuhunan
 • collateral – panggarantiya
 • common – karaniwan
 • decline – paghina
 • delay – antala
 • discount – diskuwento
 • dividends – dibidendo
 • easy credit – mabilis na kredito
 • equity – ari-arian
 • to exhaust – ubusin
 • extraordinary profit – malaking kita
 • to finance – pondohan
 • financial report – ulat pinansyal
 • to go public – ihayag sa madla
 • goodwill – mabuting pakikisama
 • initial public offering – IPO
 • liquidity – kakayahang gawing pera ang ari-arian
 • loan – utang
 • losses – kalugihan
 • margin – margin
 • moratorium – moratoryo
 • out of balance – walang balanse
 • outside financing – pamumuhunan sa labas ng negosyo
 • premium – premium
 • preferred – kanais-nais
 • profit – kita
 • red tape – red tape
 • reinvested – mamuhunan muli
 • reserves – mga reserba
 • resources – mga pinagkukunan ng yaman
 • restriction – pagbabawal
 • restructuring – restructuring
 • to reveal – ipahayag
 • revenues – mga kita
 • risk – panganib
 • self-financing – sariling pagpondo
 • solvent – may kakayahang makabayad ng utang
 • source – pinagmumulan
 • statutory – ayon sa batas
 • temporary – pansamantala
 • trade credit – trade credit
 • treasury stock  – treasury stock
 • to underwrite – iseguro ang ari-arian
 • underwriter – ahente ng seguro
 • unforeseen – di-inaasahan

Sample Dialog:

Usapan ng mga Magkakaibigan tungkol sa Repormang Pang Ekonomiya

Mang Ben:  May mga drastiko at minsan ay masasakit na repormang ipinatupad ang administras­yon ng ating gobyeron subalit ito ang magi­ging depensa naman ng ating ekonomiya sa katu­lad nitong global economic crisis.
Mang Lito;  Oo nga, kabilang na dito ang sinasabi ni Mrs. Arroyo na drastiko at masakit na repormang ipinatupad ng kanyang administrasyon ay ang Expanded Value Added Tax, bank reforms at ang anti-corruption at anti-smuggling drive.
Mang Ben:  Ay naku, hindi ako naniniwala na ang Pilipinas ay unti-unti nang nagiging self-reliant dahil sa mga ipinatupad ng pangulo na economic reforms.
Mang Lito:  Hindi rin ako naniniwala na kaya nang pondohan mula sa internal fundings ang mga infrastructure projects na hindi na kailangang umu­tang pa.
Mang Ben:  Ipinagmalaki din ni Pangulong Arroyo ang natuklasang langis sa Galoc oil fields sa Pala­wan kung saan ay naki­kita nating magkakaroon na tayo ng energy independence sa loob ng 2 taon.
Mang Lito:  Mabuti kung ganoon pero ang masama – hindi pa nakikita ang langis – marami nang nakikinabang.

Silver Coins:

DID YOU KNOW…

…that for almost 250 years, the galleon trade between Manila and Acapulco in Mexico dominated the Philippine economy?
…that Mexican cob coins were exchanged for the Oriental goods brought across the Pacific? (Among natives of the Philippines, these silver coins were dubbed hilis kalamay due to their odd shape.)
…that the appearance of the first regularly published newspaper in the Philippines on August 8, 1811 coincided with the arrival of new coins from the newly independent Latin American states?
…that to obscure the origin of the coins and discourage similar acts of insurrection, the Spanish colonial government superimposed its coat of arms on these coins and put the marking “Manila 1828”?

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE