Tagalog for Investments

Business Vocabulary
Greenbelt, Makati, the Financial District in Manila

Investments Vocabulary:

 • account – tala
 • acid test – acid test
 • alimony – sustento
 • annuity based on real estate – taunang bayad mula sa lupa
 • arbitrage – arbitage
 • asked price – sinabing halaga
 • asset management – pamamahala sa ari-arian
 • to bargain – tumawad
 • bearer bond – bearer bond
 • bellwether – bellwether
 • beneficiary  – tagapakinabang
 • benefit purchase plan – benefit purchase plan
 • block – bloke
 • blue chip – blue chip
 • bond assurance – bond assurance
 • broker – broker
 • brokerage – brokerage
 • bullion – bulyon
 • call option – call option
 • callable stock – callable stock
 • capital gain – kinitang pera mula sa puhunan
 • certificate – katibayan
 • certified financial planner  – certified financial planner
 • charitable gift – kawanggawa
 • closed-end funds – closed-end funds
 • coefficient – coefficient
 • coins – barya
 • collectible – natitipon
 • commercial bond – commercial bond
 • commercial paper – commercial paper
 • commodities market – commodities market
 • compounding – compounding
 • consumer price index – consumer price indeks
 • convertible – mapapalitan
 • cost of living – halaga ng pamumuhay
 • coupon – kupon
 • coupon bond – coupon bond
 • deferred – ipagpaliban
 • discount – diskuwento
 • diversification – pag-iiba-iba
 • estate planning – estate planning
 •  Federal deposit insurance (FDIC) – FDIC
 • federal Savings and Loan Insurance – Federal Savings and Loan Insurance
 • federated investors – federated investors
 • fluctuation – pagbabagu-bago
 • futures – futures
 • hedging – hedging
 • high yield – mataas ang kita
 • individual retirement plan – pansariling retirement plan
 • insured – naseguro
 • joint – magkasama
 • life expectancy –  inaasahang taon ng buhay
 • low yield – mababang kita
 • mining stocks – stocks sa pagmimina
 • money market account – money market account
 • municipal bond  – municipal bond
 • mutual fund – mutual fund
 • non-qualified – hindi kwalipikado
 • options – options
 • over the counter (OTC) – OTC
 • penny stocks – penny stocks
 • point – punto
 • portfolio – portfolio
 • premature withdrawal – pagtanggal ng pera na wala sa oras
 • put option – put option
 • rating – marka
 • real estate – lupa
 • real estate investment trusts (REIT) – REIT
 • registered – rehistrado
 • retirement plan – programang plano sa pagreretiro
 • revenue – kita
 • reverse mortgage – reverse mortgage
 • rollover – ipagulong
 • savings account – savings account
 • second mortgage – pangalawang mortgage
 • straddle  – ibuka
 • tax free – walang buwis
 • treasury – pananalapi
 • treasury bills (short-term) – treasury bills
 • treasury bond – treasury bond
 • treasury notes (long-term) – treasury notes
 • trust fund – trust fund
 • venture capital – pondo sa negosyo
 • warrants – mga warant

Sample Dialog:

Sa Philam Asset Management

Kausap ni Patricia, isang Certified Investment Solicitor ang kliyenteng si Ginang Dulce Zalsos.  Si Patricia ang namamahala sa pagkuwenta ng mga ari-ariang mutual fund ni Ginang Dulce Zalsos.

Patricia:  Ma’am tingnan po ninyo ang halaga ng inyong puhunan sa Bond Fund.
Dulce:  Magaling, tumaas na pala!  Baka naman binobola mo lang ako?
Patricia:  Ang katunayan ay may kinita po kayong sampung porsiyento mula sa isandaang libong piso na panimulang kapital.
Dulce:  Bilang kabuuan, magkano na ngayon ang halaga ng Bond Fund na pinapangasiwaan ng Philam Asset Management?
Patricia:  Nasa labingwalong bilyong piso na po.  At maganda po ang takbo ng kalakalan ngayon.  Tumataas pa ang Net Asset Value Per Share ng Bond Fund.  Kahapon po any nasa siyam na piso na bawat share.
Dulce:  Kamusta ang ibang mutual fund?
Patricia:  Lahat po ng ating mutual fund ay nananatiling matatag.  Ang Dollar Fund ay umani ng walong porsiyento noong nakaraang taon.  Ang Stock Fund ay umani ng labinlimang porsiyento at ang Strategic Growth Fund ay dalawampu’t apat na porsiyento naman.
Dulce:  Mainam bang pag-iba-ibahin ko ang mga investment?
Patricia:  Opo upang lalo kayong tumubo.  Mabuti pong ikalat natin sa iba-ibang mutual fund para makuha ninyo ang lahat ng matataas na halaga.
Dulce:  Susubukan ko nga yang sinasabi mo.  Dadagdagan ko ang Bond Fund at sisimulan ko ang Dollar Fund.

Countryside Banking:

DID YOU KNOW…

…that 1897 marked the beginning of countryside banking in the Philippines with the establishment of the Iloilo branch of El Banco Español Filipino on March 15, 1897?
…that this branch was opened in spite of the ongoing Philippine revolution against the Spanish colonial government?
…that the bank opted to establish its first branch in Iloilo because of the emergence of this region as a promising sugar central?
…that it was Nicholas Loney (the British vice consul in Iloilo from 1856 to 1869) who was credited for boosting sugar production in Iloilo and the Panay provinces?
…that Loney first arranged for the direct shipment of agricultural products from the port of Iloilo to Australia and Europe, thus providing local traders access to cash transactions at better prices?

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE