Tagalog for Politics

Business Vocabulary
Source: Philstar.Com

Politics Vocabulary:

 • to abolish – buwagin
 • affirmative action – aksyong sang-ayon
 • agency – ahensiya
 • alliances – kaisahan
 • amendment – susog
 • anarchy – anarkiya
 • appointment – pagkakahirang
 • article – artikulo
 • assembly – pagtitipon
 • attorney general – attorney general
 • ballot box – balot box
 • bicameralism – baykameralismo
 • bill of rights – talaan ng karapatan
 • briefs – maikling pahayag
 • bureaucracy – burukrasya
 • campaigns –  kampanya
 • chief of state -pangulo ng estado
 • civil rights –  karapatang
 • committee – komite
 • conference – kumperensya
 • congress – kongreso
 • congress man – kongresista
 • consensus – konsensus
 • conservatism –  konserbatismo
 • constitution – konstitusyon
 • country – bansa
 • court – hukuman
 • court martial – court martial
 • court of appeals – korte ng apila
 • defense – tanggulan
 • deficit – kakulangan
 • delegate – delegado
 • democracy – demokrasya
 • democrat – demokrat
 • deputy – kinatawan
 • diplomat – diplomat
 • doctrine – doktrina
 • domestic policy – patakarang panloob
 • elections – halalan
 • electoral college – institusyong namamahala sa paghalal ng mga pinuno
 • executive – ehekutibo
 • federalism – pederalismo
 • first lady – unang ginang
 • foreign policy – patakarang panlabas
 • free trade – malayang kalakalan
 • freedom of speech – karapatan sa pagpapahayag
 • government – pamahalaan
 • hierarchy  –  herarkiya
 • house – kapulungan
 • house of representatives – kapulungan ng mga kongresista
 • impeachment – impeachment
 • interest – interes
 • judiciary – hudikatura
 • laissez -faire – laissez faire
 • law – batas
 • leadership – pamamahala
 • left wing – kaliwang partido
 • legislature – lehislatura
 • liberalism – liberalismo
 • liberty – kalayaan
 • lobbying – lobbying
 • lower house – mababang kapulungan
 • national defense – pambansang tanggulan
 • natural rights – mga natural na karapatan
 • official speaker – punong tagapagsalita
 • parliament – parliyamento
 • party – partido
 • pentagon – pentagon
 • platform – plataporma
 • pluralism – pluralismo
 • politician – politiko
 • politics – politika
 • to poll – maghalal
 • polling – paghalal
 • preamble – panimula sa saligang batas
 • president – pangulo
 • presumptive privilege – presumptive privilege
 • public interest – pampublikong interes
 • public opinion – opinyon ng publiko
 • red tape – red tape
 • regulation – patakaran
 • religious – relihiyoso
 • republican – republikan
 • right wing – kanang partido
 • rights – karapatan
 • senate – senado
 • senator – senador
 • social pressure – social pressure
 • socialism – sosyalismo
 • speaker of the house- punong tagapagsalita
 • state – estado
 • statutes – batas
 • suffrage – karapatan sa pagboto
 • supreme court – korte suprema
 • surplus – sarplas
 • taxes – buwis
 • totalitarism – totalitaryanismo
 • Treasury department – kagawaran ng panustusan
 • unicameral – unikameral
 • upper house – mataas na kapulungan  
 • veto – beto
 • vice-president – pangalawang pangulo
 • vote – boto

Sample Dialog:

Sa Palasyo:

Isang almusal ang inihanda ng Pangulo para sa kanyang gabinete.

PanguloIsang napakagandang araw! Simulan natin sa sistemang pang-ekonomiya at panlipunan.
Neri:  Dalawampung bilyong dolyar ang ating gugugulin sa pagtatayo ng mga mga imprastraktura, kabilang na ang labimpitong paliparang panghimpapawid, anim na daungan, labintatlong malalaking lansangan at ang pagsasaayos ng mga tulay at daanang pang-riles.
Pangulo:  Magaling! Magaling! Margarito, ano naman ang nangyayari sa pananalapi?
Margarito:  Mabuti po, madam. Tumaas ang kita ng pamahalaan dahil sa labindalawang porsiyentong karagdagang buwis. Ang credit rating ay tumaas mula negatibo patungong matatag. At ang pagkakautang natin sa pandaigdigang kalakalan ay matatapos na sa loob ng tatlong taon.
Pangulo:  Magaling! Magaling! Ace, ano naman ang sa turismo?
Ace:  Pinagsisikapan po nating dagdagan ang pagdating ng dayuhan sa bansa. Kilala tayo ngayon bilang Beach Capital sa Asya at nakapagtala tayo ng higit sa labinlimang porsiyentong pagtaas ng mga bisita mula sa iba-ibang sulok ng daigdig at labing-apat na porsiyento naman ng mga nagbalik-bayan na OFW. Inaasahan nating lalakas pa ang ating turismo sa tag-init at sa darating na Pasko.
Pangulo:  Magaling Ace!  Kamustahin naman natin ang DepEd?
Jes:  Ipinagtitibay po natin sa humigit kumulang na isandaang paaralan sa Maynila ang edukasyong pang-bokasyonal. Ipatutupad din natin ang mga kursong may kinalaman sa pamumuhunan ng maliliit na negosyo at ganoon din ang pagkakaroon ng hindi sapilitang pag-aaral ng mga wikang Mandarin at Espanyol.
Pangulo:  Magaling! Matatag ang ekonomiya. Marami ang bakasyonista.  Maayos ang lahat. Magaling! Ano ang masasabi ng ating pangalawang pangulo? Noli?
Noli:  Magaling! Magaling! 

The Pesos Fuertes:

DID YOU KNOW…

…that although the first bank in the Philippines, originally called El Banco Español Filipino de Isabel 2, had printed its first bank note as early as 1852, it was not until after the approval of its by-laws, confirmed in a royal decree from the Spanish central government in Madrid dated October 17, 1854, that the bank was able to formally exercise its privilege to issue paper money to the general public?
…that the pesos fuertes, as the first bank notes in the Philippines were called, could be redeemed in Mexican coins in gold or silver?
…that Mexican coins (brought in via the galleon trade between Manila and Acapulco in Mexico) had been in circulation, though on a limited scale, in the Philippine islands prior to the formal establishment of El Banco Español Filipino de Isabel 2 in 1851?

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE