Tagalog for Primary Business

Business Vocabulary

Primary Business Vocabulary:

The following is a list of vocabulary words for primary business:

 • active partner- kasosyo
 • association- kapisanan
 • business person- negosyante
 • business related- may kaugnay sa pangangalakal
 • charity – pagmamalasakit
 • commercial law – batas pangkomersyal 
 • company – kumpanya
 • consortium – pangkalahatang organisasyon
 • cooperative – kooperatiba
 • corporation – korporasyon
 • entrepreneur – isang taong magaling sa bisnis
 • family – pamilya
 • finance company – kumpanya pinansyal
 • foundation – pundasyon
 • general partner – pangkalahatang kasama magkalahatang kasama
 • general partnership – negosyong pagmamay-ari ng dalawang negosyante
 • holdings – pinanghahawakang ari-arian
 • institution – institusyon
 • investor – taong naglaan ng pera para sa isang bisnis
 • joint venture – negosyong pinagsasamahan ng dalawa o higit pang kompanya
 • leader – pinuno
 • limited liability corporation – limited liability corporation
 • limited partnership – negosong pagmamay-ari ng hindi hihigit sa tatlong negosyante
 • major – pangunahin
 • manager – tagapangasiwa
 • managing partner – kasosyong nangangasiwa
 • mutual insurance company – kompanyang may kinalaman sa mutual insurance
 • non-profit – hindi pinagkakakitaan
 • non-taxable – hindi binubuwisan
 • parent company – kompanyang pinagmulan
 • partner – kasosyo
 • partnership limited by shares – negosyong may takdang pagmamay-ari ng shares
 • private – pribado
 • real estate company – kumpanyang may kinalaman sa lupain
 • savings and loan institution – institusyong patungkol sa pag-iimpok at pagpapautang
 • small – maliit
 • sole propietorship – negosyong pagmamay-ari ng isang negosyante lamang
 • state corporation – kompanyang may kinalaman sa estado
 • state owned – pagmamay-ari ng estado
 • subsidiary – sangay
 • trading company – kompanyang may kinalaman sa palit-kalakalan

Sample Dialog:

Sa Kasalan

Ikakasal si Lea Salonga, isa sa pinakabantog na aktor sa dulang musikal.  Magpapagawa siya ng trahe de boda.

Ligaya:  Anak, heto na ang pinakahihintay mong okasyon.
Lea:  Yes, mama.  Nasaan na si Monique?
Monique:  Kamusta po Mrs. Salonga?  At kamusta ang pinakamagandang bride?
Lea:  Mabuti naman, Monique.  Kamusta ang Monique Lhuillier House of Fashion?
Monique:  Maayos ang takbo ng negosyo, Lea.  Sa susunod na buwan, susukatan ko naman sina Alicia Silverstone at Britney Spears.
Lea:  Very good!  Sino ang kasosyo mo sa negosyo?
Monique:  Si Tom.
Lea:  Tom Bugbee, ang asawa mo?
Monique:  Siya ang tagapangasiwa sa marketing at accounting. Ako ang sa paglikha ng dibuho at pagpili ng mga materyales.
Ligaya:  Lea, Monique, dumating na si Robert, ang bridegroom!

Cultural Notes:

Business Etiquette:

Start out by addressing a new business acquaintance by his or her family name. “Mister” is obviously proper for men, while many married Filipinas prefer “Mrs.”; use “Ms.” sparingly, or at least until her preference is clear. Filipinos are status conscious, so be quick to use formal titles: Doctor Aquino, Attorney Rodriguez, Secretary de Ocampo. Avoid using someone’s first name until they’ve known you for a while, or until they ask you to be more informal.

Many Filipinos have multiple names: Enrique Ramon, Juan Jesus, Maria Teresita. Always ask what they prefer to be called, then make a note regarding both formal names and nicknames (with proper spelling). Nicknames, some of them seemingly flippant, are common: Johnny boy, Peachy, Babes, Junior, Booboy. In written form, the nickname is often enclosed in quotations as a middle name: Antonio “Tony boy” Cojuangco, Ferdinand “Bong-Bong” Marcos.

The rules on handshakes are about the same as in the West, although Filipinos may use a little more contact (a pat on the side of the arm as gesture of hospitality or friendship). If there is a clear status differential, or you are meeting a senior executive, it may be best to let him/her offer the handshake first.

Filipinos have fascinating nonverbal language, much of it involving facial expressions. Lifting the eyebrows without smiling means no — but lifting the eyebrows while smiling is used to greet a friend. Filipinos often point by pursing their lips. Pointing your finger is a definite no-no, and you should avoid too-direct eye contact.

Source:  Pearl of the Orient Seas, 1999, Clarence Henderson
Henderson Consulting International, Manila, Philippines

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE