Tagalog for the Environment

Business Vocabulary

Environment Vocabulary:

 • acid rain – acid rain
 • air – hangin
 • alive – buhay
 • atmosphere – kapaligiran
 • balance – balanse
 • beings – katauhan
 • biodegradable – biodegradable
 • black tide – black tide
 • carbon dioxide – carbon dioxide
 • catalytic converter – catalytic converter
 • change – pagbabago
 • to clean up – linisin
 • climate – klima
 • climatic – climatic
 • collective – pangkalahatan
 • conservation – pangangalaga
 • contamination – karumihan
 • death  – kamatayan
 • deforestation – deporestasyon
 • to decrease  – bawasan
 • deterioration – paglubha
 • destruction – pagsira
 • dry – tuyo
 • ecological – pangkapaligiran
 • effort – pagsisikap
 • emission – emisyon
 • environmentalist – dalubhasa ng likas-yaman
 • erosion – erosyon
 • factor – dahilan
 • forest related – may kinalaman sa kagubatan
 • future – kinabukasan
 • global warming – pag-init ng mundo
 • greenhouse effect – epektong greenhouse
 • to heal – lunasan
 • high – mataas
 • humidity – kahalumigmigan
 • hydrocarbon – hyrokarbon
 • imbalance – hindi balanse
 • to increase – dagdagan
 • infiltration – paglusot
 • layer – suson
 • limited – may hangganan
 • low – mababa
 • to melt – tunawin
 • mutation – mutasyon
 • nature – kalikasan
 • ozone – ozone
 • permutation – permutasyon
 • pollutant – nagdudulot ng polusyon
 • pollution – polusyon
 • prevention  – pagpigil
 • recyclable – magagamit muli
 • to regenerate – tubuang muli
 • salinization – asinan
 • sick  – maysakit
 • sickness – pagkakasakit
 • surface – pabalat
 • surrounding – kapaligiran
 • survival – panatilihing buhay
 • temperature – temperatura
 • toxic – nakalalason
 • underground – sa ilalim ng lupa
 • unfavorable – masama
 • vegetation – yamang halaman
 • warming – pag-init
 • waste – dumi
 • to waste the resources – pagsira sa mga pinagkukunang yaman
 • water – tubig
 • world – mundo

Sample Dialog:

Sa Bohol

Si Dang, isang mananaliksik para sa Animal Planet at si Manu, isang bakasyonista ay kapwa nagkita sa Loboc River Cruise sa Bohol. Magkamag-aral sila noon sa kolehiyo.

Dang:   Manu, ikaw ba yan?
Manu:  Dang, ikaw ba yan?
Dang at Manu:  Oo ako nga!
Dang:  Ano ang ginagawa mo dito?
Manu:  Nagbabakasyon kasama ng mga kaibigan ko. Ikaw?
Dang:  Tinatapos ko ang research ko tungkol sa mga hayop sa Asya.
Manu:   Nakita mo na ba ang Philippine tarsier, ang pinakamaliit na uri ng unggoy sa mundo? E napuntahan mo na ba si Phyton, ang pinakamalaking sawa sa Pilipinas?
Dang:  Oo tapos na. Gaya ng mga tao dito, ang tarsier at phyton ay lahat maaamo.
Manu:  Nasubukan mo na bang mag-scuba dive kasama ng mga isda sa Panglao beach?
Dang:  Napakaganda roon. Isang buong araw akong nasa Panglao kahapon.
Manu:  Ganoon pala. Sige sumama ka na lang sa amin. Pupunta pa kami sa Chocolate Hills, sa kuweba ng Hinagdanan, sa monumento ng Blood Compact at sa iba-ibang lumang simbahan. At sasakay din tayo sa habal-habal.
Dang Napakayamang isla! Dapat alagaan natin ang mga natitirang munting paraiso gaya ng Bohol! Tara na, biyahe na tayo.

The First Tramway:

DID YOU KNOW…
…that the first tramway service in the Philippines, Compañia de los Tranvias de Filipinas, was able to convert its horse-drawn tramway lines to a steam-operated street railway system with funds provided by El Banco Español Filipino in 1887?
…that these trams served the commuting public starting in 1888?
…that the steam-powered tramway lines were later replaced by an electric railway system run by the Manila Electric Rail and Light Company (MERALCO) in 1905?
…that in 1886, the colonial government in the Philippines decided to phase out all Mexican money in circulation in the islands because they had lower value compared to the coins minted in Manila?
…that Spain extended the application of her Code of Commerce to the Philippines in 1888, making it the first legislation to deal directly with Philippine banking?

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE