Tagalog for the Job Market

Business Vocabulary
Pamilihan ni M. Evangelista

Job Market Vocabulary:

 • application – aplikasyon
 • career – karera
 • contracting – pagkuha ng trabahong may kontrata
 • daily – araw-araw
 • demand – demand
 • to be employed as- makuha sa trabaho bilang
 • employment agency – ahensiya sa paghahanap ng trabaho
 • to exceed – lagpasan
 • hiring – pagkuha ng tao sa trabaho
 • instability – di-katatagan
 • job referral – reperal sa trabaho
 • job, work – trabaho
 • labor market – mga taong nasa empleyo
 • labor related – may kinalaman sa empleyo
 • level – antas
 • to look for a job – maghanap ng trabaho
 • to look for employment – maghanap ng empleyo
 • mobility – kadaliang mapagalaw
 • monthly – buwanan
 • one’s own – pansarili
 • to perform – tuparin
 • permanent job – permanenteng trabaho
 • placing – paglalagay
 • position – posisyon
 • purpose – layunin
 • reduced work time – pinaikling oras sa trabaho
 • to reject – itanggi
 • rigid – mahigpit
 • seasonal – pana-panahon
 • someone else’s – pag-aari ng iba
 • supply of labor – suplay ng trabaho
 • temporary position – pansamantalang posisyon
 • wage – sahod
 • wage earner – sumasahod
 • wage related – may kinalaman sa sahod
 • weekly – lingguhan
 • work permit – permiso sa paghahanapbuhay
 • work site – lugar sa paghahanapbuhay
 • work time – oras ng paghahanapbuhay
 • work visa – work visa
 • working hours per week – oras ng lingguhang trabaho
 • working population – populasyong nasa empleyo
 • yearly – taunan

Sample Dialog:

Sa Bar:

Jerry:  Tom, ang balita sa akin ng misis mo ay naghahanap ka raw ng malilipatang trabaho?
Tom:  Oo pare. Maliit kasi ang sahod dito sa pinapasukan ko.
Jerry:  Huwag ka lang magbibitiw sa tungkulin mo dito sa bar hanggang wala ka pang bagong mapapasukan.
Tom:  Ang natutunan ko lang talaga dito ay humarap sa tao, maghalo ng alak at uminom ng serbesa.
Jerry:  Magagamit mo rin yang karanasan kapag nakahanap ka muli ng puwestong barista sa ibang lugar.
Tom:  Pare baka naman may alam kang malilipatan?
Jerry:  Wala akong maisip sa ngayon. Kinonsulta mo na ba ang Job Market sa Manila Times?
Tom:  Hindi ako bumibili ng pahayagan e.
Jerry:  Bakit hindi mo subukin? Doon ko nakita ang hanapbuhay ko ngayon sa pagbebenta ng lupa. May Job Market din na ginaganap sa Greenhills tuwing unang Sabado ng buwan. Maghanda ka lang ng maraming resume dahil maraming opisina ang pumupunta roon. Sasamahan kita, sabihin mo lang kung kailan.
Tom:  Salamat!  Pero puwede bang humingi ng pabor? Makiki-print sana ako ng resume sa bahay ninyo.

The Pesos Fuertes:

DID YOU KNOW…
…that although the first bank in the Philippines, originally called El Banco Español Filipino de Isabel 2, had printed its first bank note as early as 1852, it was not until after the approval of its by-laws, confirmed in a royal decree from the Spanish central government in Madrid dated October 17, 1854, that the bank was able to formally exercise its privilege to issue paper money to the general public?
…that the pesos fuertes, as the first bank notes in the Philippines were called, could be redeemed in Mexican coins in gold or silver?
…that Mexican coins (brought in via the galleon trade between Manila and Acapulco in Mexico) had been in circulation, though on a limited scale, in the Philippine islands prior to the formal establishment of El Banco Español Filipino de Isabel 2 in 1851?

BACK TO MAIN PHILIPPINE BUSINESS VOCABULARY AND CULTURE PAGE