Tagalog for the Job Market

Pamilihan ni M. Evangelista Job Market Vocabulary: application – aplikasyoncareer – kareracontracting – pagkuha ng trabahong may kontratadaily – araw-arawdemand – demandto be employed as- makuha sa trabaho bilangemployment agency – ahensiya sa paghahanap ng trabahoto exceed – lagpasanhiring – pagkuha ng tao sa trabahoinstability – di-katataganjob referral – reperal sa trabahojob, work – traRead More…