Tagalog Colors

Ano ang kulay ng …….?
What COLOR is the ……?

turtle.wmf (6870 bytes)

turqball.gif (579 bytes)berdeng pagong

examine1.wmf (7542 bytes)

turqball.gif (579 bytes)asul na damit

WB01507_.gif (516 bytes)

turqball.gif (579 bytes)pulang kamatis

TN00897_.gif (2529 bytes)

turqball.gif (579 bytes)dilaw na kotse

HH01499A.gif (1090 bytes)

turqball.gif (579 bytes)itim
na cellphone

donkey.wmf (5078 bytes)

turqball.gif (579 bytes)tsokolateng kabayo

rstar.gif (1413 bytes)

turqball.gif (579 bytes)pulang tala

bell.gif (3545 bytes)

turqball.gif (579 bytes)dilaw na kampana